Tytuł Odsłony
KADRA interweniuje w PGG S.A. 419
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 319
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 309
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 453
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 252
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 547
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 346
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 486
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 552
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 587
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 509
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 459
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 794
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 1161
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 1299
Jest i minister 1008
Raport z frontu. 1128
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 958
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 1087
Wielkanoc 2017 - życzenia 907
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1233
14-ta pensja c.d. 1125
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 1138
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1155
Odpowiedź Zarządu PGG. 1213
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1236
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1262
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1131
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1207
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1203
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 1372
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 1051
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1132
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 1096
Ilość dozoru a czas pracy. 1100
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1241
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1112
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1072
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1204
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1047
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 2217
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 2034
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 1538
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 1504
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 1579
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 1790
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 4582
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 1504
14 pensja w SRK 1865
Zwolnienia grupowe a emerytura 1795
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 1619
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 1841
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 1622
Analiza porozumienia 1594
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 1720
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 2765
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 1664
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1441
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 1513
Wielkanoc 2016 - życzenia 1438
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 1424
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 1477
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 1385
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1430
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 1535
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 1698
Spotkanie Central Związkowych 1602
Pismo do Pani Premier RP 1516
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 1334
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 1554
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 1393
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 1417
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 1608
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 1952
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 1838
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 2008
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 1995
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 1637
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 2463
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 1660
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 2058
Boże Narodzenie 2015 2176
Kadra interweniuje w PIP 2193
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2065
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2167
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 2020
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 2355
Co z wypłatą Barbórki ? 1919
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 1673
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 1678
Protest będzie kontynuowany. 1759
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 1634
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 1695
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 1620
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 1653
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 1732
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1708
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 1405
Pismo w sprawie powstania NKW 1828
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 1550
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1489
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 1986
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 2257
Dość oszczędzania na pracownikach 1974
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 2089
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1852
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1807
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1710
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 1697
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 1729
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2192
Kodeks Etyki - broszura 1812
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 1951
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 1665
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 1741
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 1867
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 1690
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 1751
Płace 2015 2115
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1880
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 2190
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 2371
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 1684
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 1712
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 1607
Wielkanoc 2015 - życzenia 1726
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 1817
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 1826
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2145
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 2108
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 1874
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 1861
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 1849
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2111
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 1737
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2290
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 1883
Protesty górników zgodne z prawem. 1810
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 1798
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 1797
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 1673
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 2009
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 1795
JEST POROZUMIENIE. 1871
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 1848
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 2726
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 2333
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 1928
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 1655
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 1613
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 1630
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 1641
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 1607
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 1686
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 1746
Czas na społeczne porozumienie. 2305
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2130
Barbórka 2014 - życzenia 1892
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 1739
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 1764
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 1751
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 1768
Komunikat 2275
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 2631
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 2041
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 1857
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 2369
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 2052
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2128
Komunikat 15.09.2015 roku. 2449
NIE dla obniżenia premii administracji. 2383
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 2354
WUG z nową strategią. 2329
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 2046
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2149
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2252
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2355
V Rajd Górski z KADRĄ 2517
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 2407
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2343
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2434
Premier o „szczycie węglowym". 2538
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2253
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 2335
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2298
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2257
Podziękowania 2223
Górnicy manifestowali w Katowicach. 2055
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 2055
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 2779
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2101
Wielkanoc 2014 życzenia 2210
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 2273
Co z emeryturami górniczymi? 2322
Marcowe rozmowy w KW S.A. 2578
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2296
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 2579
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 3039
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2511
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2468
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 2450
Barbórka 2013 - życzenia 2429
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 2894
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2513
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 2283
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 2405
Pismo do Premiera RP 2354
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2461
Co dalej z OFE ? 2395
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 2709
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2336
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2215
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2233
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2283
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 3163
Komunikat Zarządu 7.08.2013 2540
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3217
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 2346
KADRA pomaga 2511
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 2564
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2474
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 2326
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 2644
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2316
Podatki - zmora górnictwa 7678
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 2932
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2461
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 2379
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 2385
Informacja o zespole trójstronnym 2429
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2389
Spotkanie w OUG Gliwice 3121
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2476
IV Raj Górski z Kadrą 3725
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 3918
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 2608
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 2814
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 2528
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2405
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 2707
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 2550
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4236
Zaproszenie na Plener i wernisaż 2455
Mobbing - ukryty problem 2724
Komunikat 9.04.2013 roku 2599
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 2605
Czy Rząd spełni żądania związków? 2379
Bat na pracowników 2693
Wielkanoc 2013 - życzenia 2493
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 2967
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2314
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2481
Co zamiast węgla kamiennego! 2457
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 2973
Czwarte podejście do wskaźnika 2593
Strajk 26 marca 2013 2670
Biznes wspiera młodych 2391
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2494
Negocjacje płacowe po raz trzeci 2882
Nadchodzi strajk! 2580
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 2770
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 3030
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 3918
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 2882
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 2956
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 2531
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 2994
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 2564
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 2650
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2210
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 2584
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 2768
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 2961
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 2576
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 2885
Boże Narodzenie - życzenia 2606
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 2421
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 2530
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 2777
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2509
Barbara o której miano zapomnieć 2940
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 2586
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 2883
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2561
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2526
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2538
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 3093
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 2550
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 2697
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 3307