Tytuł Odsłony
KADRA interweniuje w PGG S.A. 524
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 430
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 438
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 537
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 315
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 634
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 413
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 546
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 650
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 651
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 572
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 521
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 879
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 1223
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 1347
Jest i minister 1046
Raport z frontu. 1181
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 1002
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 1128
Wielkanoc 2017 - życzenia 952
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1270
14-ta pensja c.d. 1162
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 1190
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1191
Odpowiedź Zarządu PGG. 1249
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1275
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1299
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1166
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1252
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1257
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 1403
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 1091
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1162
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 1136
Ilość dozoru a czas pracy. 1150
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1273
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1140
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1099
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1242
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1098
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 2263
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 2100
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 1572
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 1560
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 1637
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 1826
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 4627
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 1534
14 pensja w SRK 1941
Zwolnienia grupowe a emerytura 1841
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 1652
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 1870
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 1695
Analiza porozumienia 1620
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 1770
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 2802
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 1700
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1469
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 1578
Wielkanoc 2016 - życzenia 1483
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 1462
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 1514
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 1419
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1461
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 1565
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 1743
Spotkanie Central Związkowych 1660
Pismo do Pani Premier RP 1545
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 1380
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 1591
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 1450
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 1467
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 1645
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 1979
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 1868
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 2040
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 2019
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 1670
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 2499
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 1693
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 2091
Boże Narodzenie 2015 2240
Kadra interweniuje w PIP 2239
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2094
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2205
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 2057
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 2404
Co z wypłatą Barbórki ? 1979
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 1706
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 1724
Protest będzie kontynuowany. 1790
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 1671
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 1733
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 1669
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 1684
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 1774
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1763
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 1441
Pismo w sprawie powstania NKW 1874
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 1575
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1517
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 2021
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 2299
Dość oszczędzania na pracownikach 2020
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 2116
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1880
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1847
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1740
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 1726
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 1760
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2229
Kodeks Etyki - broszura 1889
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 1986
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 1703
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 1780
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 1911
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 1721
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 1789
Płace 2015 2151
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1908
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 2249
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 2402
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 1711
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 1753
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 1660
Wielkanoc 2015 - życzenia 1768
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 1849
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 1862
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2172
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 2161
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 1926
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 1891
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 1880
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2138
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 1766
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2345
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 1912
Protesty górników zgodne z prawem. 1860
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 1846
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 1825
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 1716
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 2051
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 1827
JEST POROZUMIENIE. 1902
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 1877
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 2767
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 2376
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 1953
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 1695
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 1642
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 1662
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 1671
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 1636
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 1740
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 1771
Czas na społeczne porozumienie. 2331
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2157
Barbórka 2014 - życzenia 1937
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 1774
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 1796
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 1777
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 1802
Komunikat 2319
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 2676
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 2073
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 1894
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 2432
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 2148
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2156
Komunikat 15.09.2015 roku. 2487
NIE dla obniżenia premii administracji. 2435
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 2388
WUG z nową strategią. 2369
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 2075
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2195
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2277
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2382
V Rajd Górski z KADRĄ 2563
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 2459
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2373
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2469
Premier o „szczycie węglowym". 2573
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2294
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 2424
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2347
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2298
Podziękowania 2259
Górnicy manifestowali w Katowicach. 2096
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 2118
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 2808
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2127
Wielkanoc 2014 życzenia 2244
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 2345
Co z emeryturami górniczymi? 2350
Marcowe rozmowy w KW S.A. 2605
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2325
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 2623
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 3067
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2539
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2498
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 2485
Barbórka 2013 - życzenia 2462
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 2922
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2553
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 2330
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 2464
Pismo do Premiera RP 2396
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2488
Co dalej z OFE ? 2442
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 2741
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2365
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2254
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2264
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2310
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 3250
Komunikat Zarządu 7.08.2013 2583
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3245
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 2379
KADRA pomaga 2542
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 2601
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2505
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 2373
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 2710
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2348
Podatki - zmora górnictwa 7710
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 2959
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2491
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 2414
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 2434
Informacja o zespole trójstronnym 2476
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2418
Spotkanie w OUG Gliwice 3164
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2504
IV Raj Górski z Kadrą 3765
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 3955
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 2634
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 2851
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 2576
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2425
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 2741
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 2594
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4266
Zaproszenie na Plener i wernisaż 2487
Mobbing - ukryty problem 2774
Komunikat 9.04.2013 roku 2635
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 2631
Czy Rząd spełni żądania związków? 2405
Bat na pracowników 2770
Wielkanoc 2013 - życzenia 2541
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 3002
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2344
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2512
Co zamiast węgla kamiennego! 2488
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 2999
Czwarte podejście do wskaźnika 2633
Strajk 26 marca 2013 2704
Biznes wspiera młodych 2433
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2515
Negocjacje płacowe po raz trzeci 2926
Nadchodzi strajk! 2640
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 2804
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 3069
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 3941
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 2920
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 2981
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 2572
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 3062
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 2602
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 2669
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2234
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 2613
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 2806
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 2989
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 2612
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 2930
Boże Narodzenie - życzenia 2653
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 2458
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 2560
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 2806
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2539
Barbara o której miano zapomnieć 2975
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 2629
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 2904
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2593
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2554
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2561
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 3126
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 2575
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 2723
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 3380