Tytuł Odsłony
KADRA interweniuje w PGG S.A. 689
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 568
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 570
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 660
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 409
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 744
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 508
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 639
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 782
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 754
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 685
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 636
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 987
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 1317
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 1426
Jest i minister 1106
Raport z frontu. 1252
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 1064
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 1192
Wielkanoc 2017 - życzenia 1013
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1324
14-ta pensja c.d. 1218
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 1272
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1247
Odpowiedź Zarządu PGG. 1315
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1346
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1352
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1234
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1316
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1321
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 1468
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 1166
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1218
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 1206
Ilość dozoru a czas pracy. 1218
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1331
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1195
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1149
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1309
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1162
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 2338
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 2162
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 1637
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 1625
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 1718
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 1886
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 4693
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 1599
14 pensja w SRK 2014
Zwolnienia grupowe a emerytura 1899
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 1715
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 1934
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 1765
Analiza porozumienia 1694
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 1829
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 2862
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 1763
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1525
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 1659
Wielkanoc 2016 - życzenia 1539
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 1532
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 1575
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 1475
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1520
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 1623
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 1807
Spotkanie Central Związkowych 1727
Pismo do Pani Premier RP 1601
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 1448
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 1651
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 1514
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 1528
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 1711
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 2033
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 1924
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 2108
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 2072
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 1731
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 2557
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 1751
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 2155
Boże Narodzenie 2015 2302
Kadra interweniuje w PIP 2298
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2154
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2265
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 2123
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 2475
Co z wypłatą Barbórki ? 2057
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 1764
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 1786
Protest będzie kontynuowany. 1856
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 1732
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 1793
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 1733
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 1736
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 1834
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1834
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 1517
Pismo w sprawie powstania NKW 1935
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 1634
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1567
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 2083
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 2368
Dość oszczędzania na pracownikach 2088
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 2168
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1936
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1926
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1793
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 1783
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 1829
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2294
Kodeks Etyki - broszura 1963
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 2062
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 1770
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 1850
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 1994
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 1784
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 1852
Płace 2015 2217
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1955
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 2334
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 2469
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 1768
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 1820
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 1727
Wielkanoc 2015 - życzenia 1820
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 1910
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 1933
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2232
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 2228
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 1997
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 1958
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 1936
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2194
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 1828
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2404
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 1967
Protesty górników zgodne z prawem. 1924
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 1918
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 1880
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 1782
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 2115
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 1888
JEST POROZUMIENIE. 1954
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 1928
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 2834
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 2438
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 2009
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 1763
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 1695
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 1714
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 1726
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 1697
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 1805
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 1820
Czas na społeczne porozumienie. 2381
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2218
Barbórka 2014 - życzenia 1994
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 1853
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 1857
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 1830
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 1860
Komunikat 2381
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 2739
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 2147
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 1959
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 2506
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 2205
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2209
Komunikat 15.09.2015 roku. 2545
NIE dla obniżenia premii administracji. 2511
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 2452
WUG z nową strategią. 2424
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 2126
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2256
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2326
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2436
V Rajd Górski z KADRĄ 2636
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 2523
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2436
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2520
Premier o „szczycie węglowym". 2633
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2345
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 2504
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2416
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2353
Podziękowania 2315
Górnicy manifestowali w Katowicach. 2160
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 2193
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 2858
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2177
Wielkanoc 2014 życzenia 2291
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 2409
Co z emeryturami górniczymi? 2398
Marcowe rozmowy w KW S.A. 2659
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2382
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 2695
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 3117
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2597
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2558
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 2548
Barbórka 2013 - życzenia 2511
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 2982
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2625
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 2404
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 2520
Pismo do Premiera RP 2451
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2540
Co dalej z OFE ? 2521
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 2803
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2425
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2312
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2323
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2361
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 3323
Komunikat Zarządu 7.08.2013 2638
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3291
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 2432
KADRA pomaga 2607
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 2668
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2553
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 2432
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 2768
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2401
Podatki - zmora górnictwa 7764
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 3015
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2552
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 2470
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 2514
Informacja o zespole trójstronnym 2538
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2472
Spotkanie w OUG Gliwice 3226
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2565
IV Raj Górski z Kadrą 3822
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 4014
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 2683
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 2917
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 2636
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2478
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 2800
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 2646
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4310
Zaproszenie na Plener i wernisaż 2547
Mobbing - ukryty problem 2825
Komunikat 9.04.2013 roku 2681
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 2670
Czy Rząd spełni żądania związków? 2453
Bat na pracowników 2820
Wielkanoc 2013 - życzenia 2596
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 3054
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2399
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2571
Co zamiast węgla kamiennego! 2544
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 3049
Czwarte podejście do wskaźnika 2687
Strajk 26 marca 2013 2747
Biznes wspiera młodych 2487
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2552
Negocjacje płacowe po raz trzeci 2989
Nadchodzi strajk! 2682
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 2853
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 3136
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 3990
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 2982
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 3025
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 2636
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 3114
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 2656
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 2709
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2297
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 2666
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 2859
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 3038
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 2664
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 2984
Boże Narodzenie - życzenia 2694
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 2505
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 2617
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 2863
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2585
Barbara o której miano zapomnieć 3034
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 2684
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 2950
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2641
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2612
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2608
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 3183
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 2626
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 2775
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 3448