Tytuł Odsłony
Wielkanoc 20019 103
Nowy Przewodniczący w Kadrze na KWK „Mysłowice-Wesoła”. 171
Wybory w MZZ „Kadra” Górnictwo. 184
KADRA interweniuje w PGG S.A. 900
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 809
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 773
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 856
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 558
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 947
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 662
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 811
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 1001
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 930
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 835
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 800
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 1139
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 1429
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 1551
Jest i minister 1205
Raport z frontu. 1358
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 1174
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 1292
Wielkanoc 2017 - życzenia 1109
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1410
14-ta pensja c.d. 1306
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 1394
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1332
Odpowiedź Zarządu PGG. 1418
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1449
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1433
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1339
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1421
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1418
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 1560
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 1278
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1307
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 1329
Ilość dozoru a czas pracy. 1324
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1423
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1283
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1229
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1412
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1267
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 2462
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 2260
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 1740
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 1739
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 1848
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 1979
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 4802
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 1700
14 pensja w SRK 2137
Zwolnienia grupowe a emerytura 1989
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 1824
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 2046
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 1870
Analiza porozumienia 1802
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 1922
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 2954
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 1851
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1605
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 1778
Wielkanoc 2016 - życzenia 1634
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 1634
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 1682
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 1556
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1610
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 1706
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 1890
Spotkanie Central Związkowych 1842
Pismo do Pani Premier RP 1689
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 1568
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 1740
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 1620
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 1632
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 1820
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 2114
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 2008
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 2211
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 2168
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 1818
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 2659
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 1862
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 2252
Boże Narodzenie 2015 2405
Kadra interweniuje w PIP 2395
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2240
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2363
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 2232
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 2573
Co z wypłatą Barbórki ? 2177
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 1859
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 1889
Protest będzie kontynuowany. 1960
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 1829
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 1886
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 1845
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 1819
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 1938
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1931
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 1624
Pismo w sprawie powstania NKW 2040
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 1724
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1644
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 2177
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 2470
Dość oszczędzania na pracownikach 2211
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 2255
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2024
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2033
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1874
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 1869
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 1938
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2393
Kodeks Etyki - broszura 2082
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 2165
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 1875
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 1948
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 2125
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 1867
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 1947
Płace 2015 2319
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2039
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 2479
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 2558
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 1849
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 1910
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 1834
Wielkanoc 2015 - życzenia 1917
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 1989
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 2036
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2314
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 2329
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 2122
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 2050
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 2018
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2272
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 1914
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2507
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 2056
Protesty górników zgodne z prawem. 2025
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 2022
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 1967
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 1888
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 2213
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 1996
JEST POROZUMIENIE. 2042
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 2005
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 2940
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 2554
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 2100
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 1874
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 1776
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 1810
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 1803
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 1783
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 1927
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 1899
Czas na społeczne porozumienie. 2465
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2304
Barbórka 2014 - życzenia 2087
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 1966
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 1948
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 1916
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 1949
Komunikat 2484
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 2858
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 2249
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 2052
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 2632
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 2304
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2292
Komunikat 15.09.2015 roku. 2648
NIE dla obniżenia premii administracji. 2633
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 2556
WUG z nową strategią. 2522
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 2211
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2348
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2409
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2525
V Rajd Górski z KADRĄ 2760
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 2630
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2538
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2597
Premier o „szczycie węglowym". 2725
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2432
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 2619
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2521
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2445
Podziękowania 2403
Górnicy manifestowali w Katowicach. 2259
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 2314
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 2939
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2260
Wielkanoc 2014 życzenia 2370
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 2519
Co z emeryturami górniczymi? 2482
Marcowe rozmowy w KW S.A. 2744
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2465
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 2807
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 3199
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2674
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2644
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 2638
Barbórka 2013 - życzenia 2591
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 3062
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2731
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 2516
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 2633
Pismo do Premiera RP 2533
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2619
Co dalej z OFE ? 2638
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 2906
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2509
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2406
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2414
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2454
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 3452
Komunikat Zarządu 7.08.2013 2734
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3371
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 2526
KADRA pomaga 2697
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 2771
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2641
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 2532
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 2863
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2488
Podatki - zmora górnictwa 7869
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 3101
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2642
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 2559
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 2634
Informacja o zespole trójstronnym 2654
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2560
Spotkanie w OUG Gliwice 3334
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2654
IV Raj Górski z Kadrą 3927
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 4110
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 2763
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 3014
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 2745
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2562
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 2890
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 2753
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4381
Zaproszenie na Plener i wernisaż 2640
Mobbing - ukryty problem 2917
Komunikat 9.04.2013 roku 2762
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 2735
Czy Rząd spełni żądania związków? 2530
Bat na pracowników 2921
Wielkanoc 2013 - życzenia 2693
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 3147
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2471
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2659
Co zamiast węgla kamiennego! 2641
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 3129
Czwarte podejście do wskaźnika 2768
Strajk 26 marca 2013 2812
Biznes wspiera młodych 2573
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2618
Negocjacje płacowe po raz trzeci 3092
Nadchodzi strajk! 2753
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 2944
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 3242
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 4058
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 3080
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 3099
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 2744
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 3194
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 2747
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 2775
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2385
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 2754
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 2940
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 3131
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 2742
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 3079
Boże Narodzenie - życzenia 2779
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 2580
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 2712
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 2952
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2654
Barbara o której miano zapomnieć 3117
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 2778
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 3024
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2708
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2696
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2674
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 3278
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 2705
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 2856
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 3565