Tytuł Odsłony
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 37
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 42
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 149
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 144
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 278
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 305
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 375
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 281
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 255
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 553
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 954
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 1121
Jest i minister 842
Raport z frontu. 927
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 801
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 952
Wielkanoc 2017 - życzenia 762
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1101
14-ta pensja c.d. 971
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 986
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1030
Odpowiedź Zarządu PGG. 1066
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1087
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1132
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1002
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1077
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1051
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 1249
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 921
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1015
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 969
Ilość dozoru a czas pracy. 976
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1120
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 994
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 947
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1083
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 923
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 2064
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 1884
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 1414
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 1370
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 1450
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 1671
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 4433
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 1377
14 pensja w SRK 1672
Zwolnienia grupowe a emerytura 1675
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 1496
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 1721
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 1495
Analiza porozumienia 1469
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 1585
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 2635
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 1547
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1325
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 1386
Wielkanoc 2016 - życzenia 1318
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 1290
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 1339
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 1246
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1305
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 1415
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 1577
Spotkanie Central Związkowych 1474
Pismo do Pani Premier RP 1396
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 1219
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 1415
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 1267
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 1293
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 1481
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 1827
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 1717
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 1887
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 1870
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 1512
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 2342
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 1526
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 1938
Boże Narodzenie 2015 2035
Kadra interweniuje w PIP 2069
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 1941
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2039
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1894
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 2217
Co z wypłatą Barbórki ? 1774
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 1551
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 1550
Protest będzie kontynuowany. 1572
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 1512
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 1562
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 1503
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 1535
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 1609
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1584
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 1285
Pismo w sprawie powstania NKW 1711
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 1423
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1375
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 1866
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 2130
Dość oszczędzania na pracownikach 1846
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 1968
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1733
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1668
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1592
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 1578
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 1577
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2065
Kodeks Etyki - broszura 1654
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 1820
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 1550
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 1620
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 1745
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 1566
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 1613
Płace 2015 1972
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1756
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 2045
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 2248
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 1561
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 1594
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 1476
Wielkanoc 2015 - życzenia 1605
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 1693
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 1702
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2026
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 1969
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 1733
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 1721
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 1728
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 1991
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 1620
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2162
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 1755
Protesty górników zgodne z prawem. 1657
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 1671
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 1672
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 1534
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 1882
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 1669
JEST POROZUMIENIE. 1721
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 1723
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 2595
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 2196
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 1771
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 1531
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 1490
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 1501
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 1509
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 1484
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 1555
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 1622
Czas na społeczne porozumienie. 2182
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2010
Barbórka 2014 - życzenia 1756
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 1603
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 1642
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 1629
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 1640
Komunikat 2134
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 2504
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 1922
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 1732
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 2223
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 1847
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2008
Komunikat 15.09.2015 roku. 2326
NIE dla obniżenia premii administracji. 2247
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 2228
WUG z nową strategią. 2192
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 1914
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2025
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2137
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2235
V Rajd Górski z KADRĄ 2357
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 2286
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2219
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2314
Premier o „szczycie węglowym". 2416
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2131
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 2172
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2164
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2106
Podziękowania 2062
Górnicy manifestowali w Katowicach. 1924
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 1913
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 2655
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 1982
Wielkanoc 2014 życzenia 2090
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 2142
Co z emeryturami górniczymi? 2203
Marcowe rozmowy w KW S.A. 2457
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2174
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 2436
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 2924
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2389
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2343
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 2317
Barbórka 2013 - życzenia 2294
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 2774
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2381
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 2139
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 2270
Pismo do Premiera RP 2194
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2337
Co dalej z OFE ? 2246
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 2590
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2219
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2081
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2111
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2164
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 3027
Komunikat Zarządu 7.08.2013 2418
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3097
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 2227
KADRA pomaga 2372
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 2436
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2353
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 2205
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 2514
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2197
Podatki - zmora górnictwa 7547
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 2816
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2344
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 2258
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 2243
Informacja o zespole trójstronnym 2280
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2273
Spotkanie w OUG Gliwice 2975
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2353
IV Raj Górski z Kadrą 3582
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 3803
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 2489
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 2687
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 2399
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2298
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 2603
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 2454
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4134
Zaproszenie na Plener i wernisaż 2348
Mobbing - ukryty problem 2601
Komunikat 9.04.2013 roku 2503
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 2505
Czy Rząd spełni żądania związków? 2267
Bat na pracowników 2580
Wielkanoc 2013 - życzenia 2392
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 2853
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2209
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2380
Co zamiast węgla kamiennego! 2356
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 2856
Czwarte podejście do wskaźnika 2486
Strajk 26 marca 2013 2554
Biznes wspiera młodych 2265
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2399
Negocjacje płacowe po raz trzeci 2781
Nadchodzi strajk! 2441
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 2649
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 2930
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 3819
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 2784
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 2861
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 2428
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 2873
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 2465
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 2555
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2120
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 2472
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 2654
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 2839
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 2469
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 2753
Boże Narodzenie - życzenia 2505
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 2325
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 2435
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 2689
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2393
Barbara o której miano zapomnieć 2814
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 2478
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 2787
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2456
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2398
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2437
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 2969
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 2454
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 2574
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 3176